Stavby Traktorrace

 

Varje år arrangeras det traktorrace här i byn. De senaste åren, med uppehåll i två år p.g.a. pandemin, har det varit strax över 3000 besökande och man kan väl säga att racet har blivit en tradition.

I år äger traktorracet rum söndagen den 23 juli.
Kl. 17.00 Öppnar entrén 50:- kont. el. Swish
Barn under 15 år gratis.
Kl. 18.00 Barntraktor-race anmälan på plats.
Kl. 19.00 RACET STARTAR

Vill också upplysa om att vi tidigare skänkt hälften av intäkterna till Cancerfonden och kommer även så göra i år. Hittills har vi skänkt totalt 267 750 kr till Cancerfonden.

Vill du vara med och tävla eller vara med bland utställarna ring Rolf Nyman 073-976 36 82