Stavby Traktorrace

 

Varje år arrangeras det traktorrace här i byn. De senaste åren, med uppehåll i två år p.g.a. pandemin, har det varit strax över 3000 besökande och man kan väl säga att racet har blivit en tradition.

Nedanstående info för 2024 är preliminära, återkommer med rätt info under våren/försommaren.
I år äger traktorracet rum söndagen den 21 juli.
Kl. 17.00 Öppnar entrén 50:- kont. el. Swish
Barn under 15 år gratis.
Kl. 18.00 Barntraktor-race anmälan på plats.
Kl. 19.00 RACET STARTAR

Vill också upplysa om att vi tidigare skänkt hälften av intäkterna till Cancerfonden och kommer även så göra i år. Hittills (t.o.m. år 2023) har vi skänkt totalt 313 000 kr till Cancerfonden.

Vill du vara med och tävla eller vara med bland utställarna ring Rolf Nyman 073-976 36 82