Styrelsen

Här presenteras styrelsen med ersättare, revisorer samt valberedning som valdes vid årsmötet den 17 april 2021

Ordförande: Rolf Nyman
Sekreterare: Lilian Olsson
Kassör:        Christer Johansson

Ledamöter:
Åke Levén
Hans Ekström
Annika Bernelind
Peter Karlsson
Anne Odelström

Ersättare:
Birgitta Elfving
Håkan Odhner
Allan Haddleton
Ann Klockars

Revisorer:
Jörgen Bergmark
Roine Thunberg
Ulf Stafring (ersättare)

Valberedning:
Christer Lindqvist (sammankallande)
Jeanette Forslund