Historien om Stavby Bygdegård

I början av 1900-talet började det bildas godtemplarföreningar, som reaktion mot det myckna supandet som allmänt förekom. Även här i Stavby fanns behovet och efter ett stort allmänt möte som hölls i Stavby 1900-03-31 bildades en godtemplarförening som senare fick namnet ”Logen framåt”. Enligt gamla protokoll hölls möten dels i gamla skolan och i Stavby missionshus.

I april 1906 inköptes det gamla sockenmagasinet, som stod där gamla lärarbostaden står idag, för 375 kronor.

Sockenmagasinet bygdes redan på 1700-talet och hade till uppgift att under goda år köpa upp och lagra spannmål till de som behövde låna utsäde. Betalningsanstånd lämnades tills ny skörd bärgats och lånet kunde då betalas tillbaka med spannmål eller kontant. Bygdens första bank med andra ord.

Magasinet nedmonterades och användes sedan för att bygga upp en ny byggnad. Enligt gamla anteckningar arbetade medlemmarna till långt in på nätterna. När det var färdigt att tas i bruk hade 4500 kr betalats ut för material och arbetslöner till de som inte tillhörde logen. Under årens lopp har sedan huset byggts ut åt båda hållen. Det första huset utgjordes i princip av det som i dag utgör stora salen.