Styrelsen

Här presenteras styrelsen, revisorer samt valberedning som valdes vid årsmötet den 28 februari 2019

Ordförande:  Rolf Nyman
Sekreterare: Lilian Olsson
Kassör:        Christer Johansson

Ledamöter:
Åke Levén
Hans Ekström
Annika Bernelind
Peter Karlsson
Anne Odelström

Ersättare:
Birgitta Elfving
Håkan Odhner
Allan Haddleton

Revisorer:
Jörgen Bergmark
Roine Thunberg
Ulf Stafring (ersättare)

Valberedning:
Christer Lindqvist (sammankallande)
Jeanette Forslund