Styrelsen

Här presenteras styrelsen med ersättare, revisorer samt valberedning som valdes vid årsmötet den 27 februari 2023

Ordförande: Rolf Nyman
Sekreterare: Lilian Olsson
Kassör:        Christer Johansson

Ledamöter:
Åke Levén
Hans Ekström
Annika Bernelind
Peter Karlsson
Anne Odelström

Ersättare:
Birgitta Elfving
Håkan Odhner
Vakant
Vakant

Revisorer:
Jörgen Bergmark
Roine Thunberg
Ulf Stafring (ersättare)

Valberedning:
Christer Lindqvist (sammankallande)
Jeanette Forslund